Warszaw..." /> Warszawa, Instytut Nauk Prawnych PAN - Bibliotekarz

Nowości no image

Opublikowano Sierpień 31st, 2017 | przez RSS Edytor

0

Warszawa, Instytut Nauk Prawnych PAN

Warszawa, Instytut Nauk Prawnych PAN
Warszawa, Instytut Nauk Prawnych PAN

Nazwa instytucji = Instytut Nauk Prawnych PAN
Dokładny adres = ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
Data złożenia oferty = 2017-08-30
Data ważności ogłoszenia = 2017-09-17
Oferowane stanowisko = specjalista ds. Polskiej Bibliografii Prawniczej

Zakres obowiązków = Obowiązki:
– przeszukiwanie elektronicznych źródeł informacji oraz repozytoriów cyfrowych w celu uzupełnienia bazy Polskiej Bibliografii Prawniczej.
– katalogowanie formalne i rzeczowe (drugi stopień szczegółowości) bieżących publikacji naukowych z zakresu prawa oraz ich klasyfikowanie zgodnie z tezaurusem bazy Polskiej Bibliografii Prawniczej;

Tryb pracy = Oferujemy:
– elastyczne formy współpracy (umowa zlecenie, możliwość uzgodnienia ilości godzin i harmonogramu pracy);
– możliwość pracy zdalnej po przeszkoleniu;
– wynagrodzenie proporcjonalne do zaangażowanie.

Data zatrudnienia = 2017-10-01
Proponowane wynagrodzenie =
Wykształcenie = wykształcenie wyższe z zakresu informacji naukowej lub kierunkowe w zakresie prawa lub administracji (bądź w trakcie studiów);

Dodatkowe wymagania = Wymagania:
– znajomość czasopism naukowych z zakresu nauk prawnych, baz informacji prawnej Lex i Legalis oraz ogólnodostępnych baz danych;
– dobra znajomość podstawowych terminów z zakresu prawa;
– dobra znajomość obsługi komputera;
– umiejętność samodzielnego wyszukiwania i selekcji informacji;
– gotowość do podnoszenia własnych kompetencji i umiejętności;
– zaangażowanie, kreatywność, terminowość, zdyscyplinowanie oraz dokładność i rzetelność pracy;
– wysoka kultura osobista, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowym atutem będzie:
– umiejętność szybkiego czytania;
– znajomość programu Expertus;
– znajomość formatu opisu bibliograficznego Marc21 dla wydawnictw zwartych, artykułów i części prac naukowych oraz dokumentów elektronicznych;
– znajomość standardów i norm bibliograficznych.
– znajomość zasad katalogowania z wykorzystaniem deskryptorów i tezaurusa PBP.

Inne wymagania =
Wymagane dokumenty = Wymagane dokumenty:
CV wraz z klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji należy przesłać do 17 września b.r.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Adres kontaktowy = rekrutacja@inp.pan.pl
Uwagi =

Source: EBIB
EBIB
Warszawa, Instytut Nauk Prawnych PAN


O autorzeKomentarze są zamknięte.

Powrót do góry ↑