Czasopisma

Nr Tytuł czasopismaWydawcaInst. SprawczaISSNWWW
1CzasopismaActa Universitatis Lodziensis, Folia LibrorumWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ 0860-7435dspace.uni.lodz.pl
2CzasopismaBiblioteka Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Biblioteka Uniwersytecka 1506-3615lib.amu.edu.pl